Det var ett tag sedan jag skrev.. Jag har lite svårt att hitta ord för hur det känns..

Men jag har varit på vallhundskurs med Spot och Jen för Derek Scrimgeour på pensionat udden, skinnskatteberg.
Det var super!! Och gnistan tändes åtminstonde lite igen (efter Froys hastiga bortgång, så hade jag mest lust att slakta av alla får och säga upp arrendet på marken jag har..), och någon gång kommer jag väl ut och tävlar med de två. Men har även insett att tävling absolut inte är allt här i livet.
Jag tränar hellre, i och med att jag inte har så mycket pengar per månad att röra mig med, så blir det endast tävling i närheten av mig.

Idag har jag *äntligen* varit hos en sjukgymnast som är spec neurologiskt. Det kändes super och det fanns en del att jobba med, men det är bara för mig väldigt positivt.
Jag ska dit igen nästa vecka.
Att äntligen få träffa en sjukgymnast som vet vad han pratar om är toppen!

Jag läser mycket om hjärnskador, mycket för att lära mig mer och se om jag känner igen det dom beskriver.
En sak jag verkligen har tagit till mig är att minnet blir påverkat.
“Minnesproblem kan alla uppleva då och då. Det kan kännas skrämmande och obegripligt och vi funderar på hur i all världen kunde vara så glömska! Glömska i vardagen orsakas vanligen att vi håller på med mycket samtidigt. Det medför att vi inte kan vara lika uppmärksamma på allt. Därför finns det sådant som aldrig går vidare till långtidsminnet. När vi senare inte kan komma ihåg det, beror det inte på att det har glömts bort utan på att det aldrig har lärts in.
Sådant kan åtgärdas till exempel kan vi lära oss använda mer tid och uppmärksamhet på sådant som bör kommas ihåg. Vi kan säga namnet högt på den personen vi presenteras för och därefter tyst för oss själva några gånger. Det kan också vara till hjälp att skapa associationer, som till exempel försöka finna något speciellt hos vederbörande som gör det lättare att komma ihåg namnet. Sådana knep kan vara till god hjälp för människor utan hjärnskada. Det är svårare att använda sig av detta när man har en hjärnskada. Särskilt besvärligt är det för människor med diffusa hjärnskador att nyttja den sortens knep.
Minnessvårigheter efter hjärnskada kan orsakas av störningar olika skeden av minnesprocessen. Problem kan finnas vid inlärning, vid bearbetning till minne eller när det specifika minnet ska återkallas.
Det finns bra test för mätning av minnesförmåga över kort tid, det som kallas korttidsminne. Med kort tid menas omkring 20 sekunder. Om vi inte tyst upprepar eller använder andra knep för att komma ihåg, kan de flesta minnas mellan fem till nio saker en kort stund. Därefter är det mesta glömt.
Det finns också ett bra test för mätning av inlärning och lagring i långtidsminnet. Med långtidsminne menas allt vi minns efter 20 sekunder. Lagringskapaciteten är mycket stor.
Har man stora minnesproblem efter en hjärnskada så är det inte bara att “ta sig i kragen”. Det är heller inte så att man kan komma ihåg händelser och saker som betyder speciellt mycket, t ex sådant som är förknippat med känslor.
Det är flera typer av skador i hjärnan som kan leda till minnessvårigheter. Nedsatt uppmärksamhet och svårigheter med att överblicka eller hur man utför en uppgift eller i vilken ordning saker och ting skall tas, kan också få till följd att man glömmer.
Några år efter skadan -vanliga problem
– Vanliga vardagsaktiviteter kan upplevas svåra att klara av.
– Eftersom kognitiv nedsättning är ett osynligt handikapp, förstår omgivningen inte problemen. (Man kan möjligen föreställa sig hur det är att vara bind genom att sluta ögonen, men det är omöjligt att föreställa sig hur det är att leva med påtagliga minnesproblem).
– Det är svårt att acceptera den situation man hamnat i.
– Den kan vara mycket svårt att klara oskrivna, sociala regler.
– Den kan vara besvärligt att ingå i ett socialt sammanhang tillsammans med andra.
– Det är vanligt med minnessvårigheter, koncentrationsproblem, svårigheter att finna ord och ökad trötthet.”

Jag ar då en diffus hjärnskada, blir fort väldigt trött, är det mycket folk och som ett “sorl” när människor pratar, så har jag väldigt svårt att släppa det, utan blir bara väldigt trött, jag kan liksom inte selektera i sorlet så jag hör det jag “vill” höra.
Men jag har funnit sätt att minnas det jag ska minnas, genom att skriva ner allt i min telefons almanacka, och sätter telefonen på larm om det jag ska minnas så jag har koll.
Visst det är enormt stor skillnad på mig, på många sätt. Ja, jag ser likadan ut, men har en hel del funktionshinder att jobba med och lider av att min vänstra sida av kroppen ej reagerade vid stimuli under medvetslösheten. Men jag vet det och försöker träna så mycket jag orkar, även om jag väldigt ofta blir så fruktansvärt arg på mig själv för att jag är så långsam. Men jag blir ju inte snabbare av att jag blir arg på mig själv..
Nu försöker jag bara göra allting i lugn takt och noggrant, så blir jag nöjd över att det blir noggrant!
Nu ska jag klippa gräs!
Det tar väl längre tid än det tidigare har gjort, men jag ändå noggrann, så snyggt lär det bli 😉